Volthread is ready to transfer “Integration” and “Middleware” development skills.

✅ DevOps: Mircoservice Architecture and DevOps Enablement

✅ ESB: Development and Central Management of your Enterprise Services

✅ EAI: Enterprise Application Integration Layer and Middleware Development

✅ SOA: Service-Oriented Architecture and Orchestration Projects

✅ SSO: Central Service and Application Authentication…

--

--

Volthread Innovative Technologies Summit 2022 event was very entertaining and instructive.

We shared our experiences and customer success stories at the summit where Volthread customers and business partners participated.

See you at new events with new technologies. Stay tuned, new images and posts of the event will continue.

--

--

Çevik, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir Java ara katman yazılımı ve Java uygulama platformunun temelleri, sözde mimariye başlamaya karar verilir. Teknolojik yol haritanızı ve proje sürecinizi oluşturuyoruz. Riskli kısmı Volthread’ e bırakın, siz operasyonunuza ve ekiplerinize odaklanın!

• Kurumsal Uygulama Mimarisi ve Tasarım Danışmanlığı

• Uygulama Altyapısı Taşıma ve Versiyon Yükseltme Projeleri

• Bağımsız Kurumsal/Açık Kaynak Ürün Seçimi Desteği ve Danışmanlığı

• Kavram Kanıtıp (PoC) ve Teknik DEMO Danışmanlığı ve Sağlık Kontrolü Raporları

Yeniden tasarım ve yeniden mimariye ihtiyacınız varsa, sizin için buradayız!

--

--

Fundamentals of an agile, sustainable, and high performant Java middleware and Java application platform is the decided starting pseudo architecture. We build your technology roadmap and project path. Give the risky part to us and then you orchestrate your teams.

• Enterprise Application Architecture and Design Consultancy

• Application Infrastructure Migration and Version Upgrade Projects

• Independent Enterprise/Open-Source Product Selection Support and Consultancy

• Proof of Concept (PoC) and Technical DEMO Consultancy and Health Check Reports

If you need re-design and re-architecture we are here for you!

--

--

Volthread, sunucusuz mimari, bulutta yerel geliştirme, altyapı otomasyonu vb. gibi modern teknolojileri şirketinize adepte etmenizi kolaylaştırır.

• Bulutta Yerel Dönüşüm: Şirket İçi veya Genel Bulut

• Sunucusuz Uygulama Mimarisi Danışmanlığı

• Oracle Cloud, AWS, DigitalOcean… vb. Sucunuları Kurumsal Bulut Geçişi, Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

• Geliştirme, Uygulama ve Uçtan Uca İzleme Üretim Sistemleri

Bulut yerel standartlarını uygulayarak, sizin veri merkezleriniz veya genel bulut veri merkezlerinizde BT varlık çalışmalarınızı yönetiyoruz.

--

--

Volthread facilitates your adoption of modern technologies such as serverless architecture, cloud-native development, infrastructure automation… etc.

• Cloud-Native Transformation: On-Premise or Public Cloud

• Serverless Application Architecture Consultancy

• Enterprise Cloud Migration, Installation and Management Services on Oracle Cloud, AWS, DigitalOcean… etc.

• Development, Implementation, and End-to-End Monitoring Production Systems

We manage your IT assets work on your datacenters or public cloud data centers by applying cloud-native standards.

--

--

Global müşterilerimize gurula hizmet vermeye devam ediyor ve dünyanın her yerinde başarı hikayeleri yaratıyoruz.

İş ortaklarımıza başarıyla teslim edilen hizmetlere göz atalım

• Uygulama sunucusu izleme altyapısı oluşturuldu
• SOA Suite temel eğitimi verildi
• Oracle SOA Suite 12c (SOA, OSB, OHS) yükseltmesi teslim edildi
• Uygulama Sunucusu ve Ara Katman ayarı
• SOA: Kompozit Uygulamalar Oluşturma eğitimi

Ve çok daha fazlası. Uzmanlığımızı kullanarak operasyonunuzu en iyi haline getirin!

--

--

We are proudly serving global partners and creating success stories all over the world.

Let’s check the services successfully delivered to partners

• Application server infrastructure monitoring
• SOA Suite essentials training
• Oracle SOA Suite 12c (SOA, OSB, OHS) upgrade delivered
• Application Server and Middleware tuning
• SOA: Build Composite Applications training

And much more. Use our expertise and improve your operations.

--

--